Nem titkolom, George Michael meghatározó zenész volt életemben. Tipikusan az az előadó, akinek szerettem a zenéjét, de a dalszövegeit sokszor nem a saját maga által kigondolt jelentésben értelmeztem, hanem magamra vetítve, néha szándékosan „félreértelmezve” a szavait.

Most rá szeretnék emlékezni azzal, hogy megmutatom neked az egyik olyan dalát, amely egyfelől megérint, másfelől tanít – George tudtán kívül phrasal verb-öket tanít neked, a mai modern angol nyelvhasználattal. Hallgasd meg, majd jöhet a szöveg és az értelmezése (az én felfogásomban, néha költői szabadsággal fordítva, néha kicsit nyelvtanárosan – kérlek, nézd ezeket el nekem, és ha helyenként van jobb fordításod, oszd meg velünk nyugodtan!):

 

I was mixed up when you came to me
Too broke to fix
Said ‘daddy got you gone, I’m missing my baby’
Still missing my baby…

Össze voltam zavarodva, amikor odajöttél hozzám
Nagyon le voltam égve ahhoz, hogy segítsek
Azt mondtad, ‘apám elküldött, hiányzik a párom’
Még mindig hiányzik…

I was stitched up by the hands of fate
Said how you gonna make it on your own
If luck is a lady?
Maybe luck is a lady

Átejtett a sors keze
Mondta: hogy fogsz egyedül boldogulni
Ha a szerencse egy nő?
Lehet, hogy a szerencse egy nő.

I was going down for the third time
My heart was broken, I was not open to your suggestions
I had so many questions
That you just kissed away

Harmadjára kerültem lejtőre
A szívem összetört, nem voltam nyitott a javaslataidra
Olyan sok kérdésem volt,
Amit könnyedén elfeledtettél velem.

Tell me, I guess that Cupid was in disguise
The day you walked in and changed my life
I think it’s amazing,
The way that love can set you free

Mondd csak, gondolom Cupido álruhát öltött
Azon a napon, amikor megjelentél és megváltoztattad az életem
Szerintem lenyűgöző
Ahogy a szerelem felszabadít

So now I walk in the midday sun
I never thought that my saviour would come
I think it’s amazing
I think it’s amazing

Úgyhogy most sétálok a déli napsütésben
Soha sem gondoltam, hogy eljön a megmentőm
Szerintem ez lenyűgöző
Szerintem ez lenyűgöző

I think you’re amazing.

Szerintem lenyűgöző vagy.

You tried to save me from myself
Said ‘Darling, kiss as many as you want!
My love’s still available
And I know you’re insatiable’

Megpróbáltál megmenteni saját magamtól
Azt mondtad: ‘ Kedvesem, csókolj, amennyit csak akarsz!’
A szerelmem még mindig él bennem
Azt pedig tudom, hogy neked ebből sosem elég.

We’re like victims of the same disease
Look at your Big Bad Daddy, and your mom
And your mom ….was always acting crazy

Ugyanannak a kórnak vagyunk áldozatai
Nézd meg apádat és anyádat
Az anyád … mindig őrülten viselkedett.

I was going down for the third time
My heart was broken, I thought that loving you was out of the question
Then I saw my reflection
Saying please don’t let this go

Harmadjára kerültem lejtőre
A szívem összetört, azt gondoltam, hogy kizárt, hogy téged szerethetlek
Aztán belenéztem a tükörbe (=láttam a tükörképem)
És azt mondtam: ‘Kérlek, ezt ne engedd el!’

Tell me, I guess that cupid was in disguise
The day you walked in and changed my life
I think it’s amazing,
The way that love can set you free

Mondd csak, gondolom Cupido álruhát öltött
Azon a napon, amikor megjelentél és megváltoztattad az életem
Szerintem lenyűgöző
Ahogy a szerelem felszabadít

So now I walk in the midday sun
I never thought that my saviour would come
I think it’s amazing
I think you’re amazing

Úgyhogy most sétálok a déli napsütésben
Soha sem gondoltam, hogy eljön a megmentőm
Szerintem ez lenyűgöző
Szerintem lenyűgöző vagy!

Celebrate the love of the one you’re with

Ünnepeld annak a szerelmét, akivel vagy

Celebrate, this life with you baby
I think you should celebrate yeah
Don’t put your love in chains baby

Ünnepeld ezt az életet veled
Szerintem ünnepelned kellene
Ne verd láncra a szerelmed

No no, walk in the midday sun
I thought I was dreaming
I think it’s amazing
I think you’re amazing

Ne, ne, sétálj a déli napsütésben
Azt hittem, álmodom
Ez lenyűgöző
Te lenyűgöző vagy!

I said celebrate the love of the one you’re with

Mondom, ünnepeld annak a szerelmét, akivel vagy

As this life gets colder
And the devil inside
Tells you to give up…

Mivel ez az élet zord lesz veled
És a kisördög belül
Azt mondja add fel…

RIP George Michael