Vissza az előző leckéhez

Gyenge alakok – determiners

17. lecke

Gyenge alakok

Prepozíciók, kötőszavak és erős alakok

Nézd meg a videót

A lecke szavai

Your keys are in your pocket. – A kulcsaid a zsebedben vannak.

It depends on you. – Tőled függ.

Look at this plant! – Nézd meg ezt a növényt!

Can you put up with it? – El tudod ezt viselni?

One of them is missing. – Az egyik hiányzik.

I’ll be there by 6. – 6-ra ott leszek.

Can you come before 8? – Tudsz 8 előtt jönni?

Let’s talk about it. – Beszéljünk róla!

Run around the house. – Fusd körbe a házat!

There’s nothing between them. – Nincs semmi köztük.

What’s next to the book? – Mi van a könyv mellett?

He stood in front of me. – Előttem állt.

as soon as possible – amint lehet

as long as you love me – amíg szeretsz engem

He’s as tall as me. – Olyan magas, mint én.

better than the rest – jobb, mint a többi

I can’t go further than this. – Ennél tovább nem tudok menni.

I want silver and gold. – Ezüstöt és aranyat szeretnék.

Would you like to go with or without him? – Vele vagy nélküle szeretnél menni?

I don’t want ANY! – Semennyit sem akarok.

I’d like THIS one. – Ezt szretném.

This planet has many moons, so this one is A moon, not THE moon. – Ennek a bolygónak sok holdja van, szóval ez csak EGY hold, nem A hold.

I was there, not you. – Én voltam ott, nem te.

Are you asking ME or Janet? – Engem kérdezel vagy Janet-et?

OUR car has been stolen, not theirs. – A mi autónkat lopták el, nem az övéket.

Here I AM! – Itt vagyok!

”I don’t think you can cook.” – Nem hiszem, hogy tudsz főzni.

”Actually I CAN cook but I don’t like to.” – Valójában tudok főzni, csak nem szeretek.