Vissza az előző leckéhez

Gyenge alakok – segédigék

15. lecke

Gyenge alakok

Névmások

Nézd meg a videót

Főbb irányelvek a gyakorláshoz:

  1. Soha ne a névmásra hanem a hozzá legközelebb eső fontos, jelentéssel bíró szóra ill. szavakra koncentrálj!
  2. Mondat elején ejtsd ki, de NE hangsúlyozd, ne emeld ki.
  3. Mondat közepén próbáld minél hangsúlytalanabbul ejteni (azaz halkabban és rövidebben).
  4. Mondat végén ejtsd röviden, amelyiket lehet harapd el.

A lecke szavai

I like it! – Tetszik nekem.
What do you think? – Mit gondolsz
He’s my colleague. – Ő a kollégám.
She’s beautiful. – Ő gyönyörű.
It’s interesting. – Ez érdekes.
We’ll be there. – Ott leszünk.
They knew it. – Tudták ezt.
He danced with me. – Táncolt velem.
I know you. – Ismerlek téged.
I love him. – Szeretem őt.
I’ll ask her. – Meg fogom őt kérdezni.
They followed us. – Követtek minket.
I asked them. – Megkérdeztem őket.
I left my car in front of the house. – Az autómat a ház előtt hagytam.
Where is your bag? – Hol a táskád?
His idea was brilliant. – Az ötlete brilliáns volt.
I don’t know her husband. – Nem ismerem a férjét.
I don’t like its color. – Nem tetszik a színe.
Who is our teacher? – Ki a tanárunk?
Their fence is brown. – A kerítésük barna.
I did it myself. – Magam csináltam.
Can you do it yourself? – Meg tudod magad csinálni?
He knows it himself. – Ő maga is tudja.
She can see herself in the mirror. – Látja magát a tükörben.
It’ll turn itself off after 5 minutes. – 5 perc után kikapcsolja magát.
We found ourselves in an embarrassing situation. – Kínos helyzetben találtuk magunkat.
Write something about yourselves. – Írjatok valamit magatokról.
Waht do they call themselves? – Minek hívják magukat?
It’s mine. – Az enyém.
Is it yours? – A tiéd?
That car is his. – Az az autó az övé.
This is hers. – Ez az övé.
Ours is better. – A mienk jobb.
I know it’s theirs. – Tudom, hogy az övéké.