Szavak kötése

Hogy megértsd mi is ez, és hogy illusztráljam, miért nehéz, elmesélek egy történetet, ami velem történt. Nagyon tanulságos, olvasd el! Íme:

Körülbelül középfokú szinten tudtam már angolul, amikor elhatároztam, hogy végre beszélni is szeretnék megtanulni a sok nyelvtan és szó-gyakorlás után. Így kerestem külföldiek társaságát. Adódott egyszer, hogy sétálhattam egy amerikai társaságában, és mivel ketten voltunk, nagyon sokat beszéltünk. Nekem még nehezen ment (akkor még nem voltam birtokában annak a módszernek, amivel később megtanultam beszélni, és ami most a Bar-ANGOL Program módszereként már Neked is elérhető), így nagyon kellett koncentráljak, hogy megértsem a beszédpartnerem. Épp arról beszéltünk, hogy szeretnék kimenni Amerikába, de nincs rá pénzem. Erre ő mondott viccesen valamit, amit én így hallottam: „Money grousontries.” Nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert sejtelmem sem volt, mi az a „grousontries”, ezért nem tudtam válaszolni. Aztán David elismételte még egyszer, majd még egyszer – de még mindig nem csillogott értelem a szememben… Hiszed vagy sem, nagyon hosszú idő telt el, mire rájöttem, hogy a következőket mondta: „Money grows on trees.” Ekkor esett le, mennyire fontos odafigyelni arra, hogy hogyan hangzanak a szavak, amikor nem izoláltan, hanem a normál beszéd részeként fordulnak elő. Ilyenkor minden szó kapcsolódik az előtte és utána álló szavakhoz, és ha kell, egybeolvad velük. És sajnos, a gyakorlatlan fül ezeket nehezen érti.

Neked, [NEV], viszont most megmutatok pár dolgot, amivel találkozhatsz, ha angol beszédet hallasz. Felfedem, milyen egybeolvadások fordulhatnak elő, amiket ha ismersz, máris egy lépéssel közelebb vagy a jobb beszéd-értéshez. Aztán ha alkalmazod is ezeket, a Te beszéded is gördülékenyebb, kiejtésed természetesebb lesz.

A következő esetekkel találkozhatsz:

1.) mássalhangzóra végződő szó után magánhangzóval kezdődő szó áll

 • Úgy kötjük össze, mintha az első szó mássalhangzója a második szóhoz tartozna.

Pl.: An apple – ez lesz belőle: /­­ə næpl/

 • gondolom emlékszel, az amerikaiak nem, de a britek csak akkor ejtik ki a szóvégi /r/ hangot, ha magánhangzóval kezdődő szó követi. Ez is pontosan a szókötések miatt van, hiszen így könnyebb kimondani.

Pl. This is my car. /ka:/

de:

My car is fast. /ka:riz/

2.) magánhangzóra végződő szó után magánhangzóval kezdődő szó áll

Két eset van:

 • amikor /w/ kötőhangot használunk – pl. two apples /tu: wæplz/

Ez akkor fordul elő, amikor az első szó /u:/-ra végződik.

 • amikor /j/ kötőhangot használunk – pl. three apples /θri: jæplz/

Ez akkor fordul elő, amikor az első szó /i:/-re végződik.

Minden egyéb magánhangzó csak akkor fordul elő szó végén, ha /r/-re végződő szóról van szó – de ez a mássalhangzó+magánhangzó fent leírt esete.

3.) mássalhangzóra végződő szó után mássalhangzóval kezdődő szó áll

Ez az eset a legszerteágazóbb, ezáltal a legnehezebb is. De lehet akármilyen nehéz, Te akkor is meg tudsz vele birkózni a segítségemmel. Nézzük a legfontosabb eseteket, ami két másalhangzó találkozásakor történhet:

 • mint fentebb is néztük, ha az első szó utolsó mássalhangzója /t/ vagy /d/, és előtte is mássalhangzó áll, akkor a /t/ vagy /d/ eltűnik.

Pl.: wors(t) book, jus(t) me

 • az is érdekes jelenség, hogy ha az első szó utolsó mássalhangzója /t/ vagy /d/, és előtte magánhangzó áll, akkor a /t/ vagy /d/ eltűnik, és a követkző szó első mássalhangzóját duplán ejtjük (nyelvészetben ez egyfajta hasonulás).

Pl:    good bye /g¬bbaö/
right game /raöggeöm/

 • Szintén hasonulás történik, amikor az első szó utolsó mássalhangzója nem /t/ vagy /d/, mégis eltűnik.

Pl: does she /da§§i:/ (Ez ugye nagyon gyakran hallható, hiszen sok kérdőmondat kezdődhet így. Pl.: Does she live here?)

 • Olyan is van, hogy a két szó találkozásánál lévő két mássalhangzóból egy harmadik hang keletkezik.

Pl: Would you – /d/ + /j/ = /dZ/ (mint a magyar “dzs”), tehát: /w¬dZu:/ (pl: Would you like a cup of tea?)

Nos, azt hiszem ennyi éppen elég volt a szabályokból. Nézzük, hogy lehet ezt gyakorolni.

A legatásosabb mód a „hallgat és ismétel” módszer. Ez azt jelenti, hogy beteszel egy szöveget a lejátszódba (ezúttal lehet ez egy tankönyv hanganyaga is, de ha van eredeti nem tanulásra szánt szöveged, az még jobb), és először meghallgatod. A szöveget szemeddel kísérve vedd észre, hol és hogyan köti a beszélő a szavakat. Ezt jelöld is be. Amikor mindenhol bejelölted, 1-1 részt hallgass meg, állítsd meg a felvételt és ismételd el. Amikor ezzel megvagy, akkor következik a leghasznosabb rész: ugyanezt a szöveget tedd be még egyszer és olvasd fel a szöveget a beszélővel együtt. Aztán még egyszer. És még egyszer. Addig, amíg teljesen egyszerre nem tudod mondani a beszélővel. Talán furcsán hangzik ez a technika, de még nem láttam olyan módszert, amellyel jobban lehetett volna a kiejtés minden aspektusát gyakorolni, mint ezzel. Én magam is rengetegszer használtam ezt a technikát, szép eredménnyel!

Ha gyakorolsz, akkor elmondhatod, hogy már a következő dolgokat tudod a szép kiejtésről:

 • hangok
 • szóhangsúly
 • gyenge alakok
 • ritmus
 • mondat hangsúly
 • szavak kötése

Már csak egyetlen aspektus van hátra, amitől a kiejtésed szép lesz. Ezzel jövök a következő levelemben egy hét múlva. Addig is jó gyakorlást!