Gyenge alakok

Az angol tipikusan olyan nyelv, ahol nem ejtünk ki minden szót teljes értékű szóként. Azt már a hangok és szóhangsúly kapcsolatánál is említettem, hogy ha egy szótag nem hangsúlyos, akkor azt az adott szóban nem ejtjük ki teljesen, inkább elharapjuk, de legalábbis csökkentett minőségben ejtjük. Ugyanez a helyzet a szavak terén is. Ha egy szó nem hangsúlyos, a mondatban nem ejtjük teljes értékű szóként, hanem elharapjuk vagy legalábbis csökkentett minőségben ejtjük.

Na jó, de mely szavakat kell kiejteni teljes értékűnek és melyeket nem?!?

Jó hír: erre logikus szabály van! Azt mondhatnánk, hogy ha egy szónak leginkább nyelvtani funkciója van, nem pedig igazi jelentéssel bír, akkor „gyenge alakban” ejtjük. Ilyenek a következő szavak:

  • névmások (she, we, they, your, me, her, stb.)
  • segédigék – ha nem tagadó alakban vannak (do, does, can, have, stb.)
  • névelők (a, an, the)
  • prepozíciók (at, to, than, stb.)
  • egyszerű kötőszavak (and, but, or)

Például ebben a mondatban a nagybetűvel írt szavak hangsúlyosak, a többi pedig gyenge alakban áll:

The EXISTANCE of STEREOTYPES may be EXPLAINED by the NEED of GROUPS of PEOPLE to VIEW themselves as more NORMAL or more SUPERIOR than OTHER GROUPS.

Ha jól megfigyeled, a mondat fele lényegében hangsúlytalan gyenge alakú, így elharapva ejtjük. Csoda, hogy sokan nem értik az angol beszédet?!? J

Egyébként mit gondolsz, hogyan születtek meg az összevonások, mint pl. az “I’m”?

Hát persze hogy úgy, hogy a gyenge alakokat már írásban is jelezték! Tehát minden összevont alak egy hangsúlytalan szót tartalmaz, és éppen ezért nem célszerű szétszedni pl. “I am”-re. Örüljünk, hogy végre valamit hangsúlytalanul ejtünk!

Lehet a normál esetben hangsúlytalan gyenge alakokat erős alakban kiejteni?

Természetesen. Akkor, amikor valamilyen okból hangsúlyoznunk kell. Például: YOU KNOW ME but I DON’T KNOW YOU. Itt szinte minden szó hangsúlyos, mert a mondat értelme ezt kívánja. Gondold át!

Most már tudod, hogy a szép kiejtéshez sok minden kell, de azt is tudod, hogy Te már egyre közelebb vagy ahhoz, hogy a kiejtésed akár tökéletes legyen. De ha ez nem is célod, az bizonyára igen, hogy jobban megértsd az angolul beszélőket. A fenti példából láthatod, hogy ehhez érdekes módon a kiejtésed fejlesztésén keresztül vezet az út.

Tehát eddig a következő aspektusait ismered a szép kiejtésnek:

  1. hangok
  2. szóhangsúly
  3. gyenge alakok

A következő levélben pedig a ritmusról fogunk beszélni. Ezek szerint a zenének van valami köze a szép angol kiejtéshez? Majd meglátod!

Egy hét múlva találkozunk! Addig egy kis gyakorlás:  Kattints ide a feladathoz!