Bar-ANGOL – új koncepció az angol kommunikáció-fejlesztésben

Nagyon sok elképzelés létezik ma Magyarországon arról, hogy hogyan is lehet igazán jól megtanulni egy nyelvet. Különösképpen igaz ez az angol nyelvre, amelyet a legtöbben óhajtanak megtanulni hazánkban. Tudjuk, hogy rengeteg különböző módszer-lehetőség érhető el a piacon a hagyományos nyelviskolai tanóráktól az önálló nyelvtanulást segítő kiadványokon át a relaxációs nyelvtanulásig. Nem árulunk el titkot azzal sem, ha elmondjuk, hogy bár az elérhető nyelvtudás szintje nagyban függ magától a nyelvtanulótól, az egyes nyelviskolák, kiadványok és egyéb tanulási eszközök különböző mértékben és színvonalon segítenek minket hozzá ahhoz, hogy a mindennapi kommunikációban is  jól használható nyelvtudásra tegyünk szert.

Gönczy EditA Magyarországon ma elérhető nyelvtanulási módszerek hatékonyságáról, illetve a Bar-ANGOL-programról, a nyelvtanulásnak egy egészen új koncepciójáról beszélgetünk Gönczy Edittel, a program megálmodójával, aki nem mellesleg mintegy 20 éve foglalkozik angol nyelvű kommunikáció-fejlesztéssel. Tanácsait több helyen olvashattuk és hallhattuk: Lánchíd Rádióban, Nők Lapjában, Eduline-on, Nyelvparádén, stb. Most itt mesél tapasztalatairól.

Kedves Edit, Te hogyan tanultál meg angolul? Jártál-e például nyelviskolába vagy vettél-e magánórákat?

Persze, természetesen, több, különböző nyelviskolába és egy-két magántanárhoz is jártam.

Hasznosak voltak ezek a nyelviskolai, illetve magánórák? Mennyire segítettek ezek neked a nyelv elsajátításában?

Azt hiszem sokat segítettek. Jó tanáraim voltak, jó nyelviskolákba jártam, de főleg a nyelvtant és a szavakat tanultam meg ezeken a helyeken, illetve ezektől a tanároktól. Ha visszagondolok, angolul beszélni-kommunikálni nem a nyelviskolákban és nem is a magántanároktól tanultam meg.

Akkor hol?

A középiskola elvégzése után egy szállodában dolgoztam recepciósként, és ott bizony – ha akartam, ha nem – angolul kellett kommunikáljak a vendégekkel. Eleinte nagyon szenvedtem ettől. Szinte egy szót sem értettem abból, amit mondtak nekem, némi túlzással csak tippelgettem, vajon a kulcsot kérik-e, vagy valamilyen más információra van szükségük. Aztán néhány hét elteltével teljesen belejöttem. Olyannyira, hogy ezután vettek fel angol szakra az egyetemre maximum pontszámmal.

Mit gondolsz, miért nem volt elég hatékony az angol kommunikáció elsajátítása szempontjából nyelviskolai vagy magánórákon részt venni? Miért volt könnyebb neked egy szállodában recepciósként megtanulni a nyelvet?

Azért, mert ez egy valós, életszerű helyzet és közeg volt. A szállodában külföldiek voltak, akik nem beszéltek magyarul. Szükséges és természetes volt, hogy angolul beszéljek hozzájuk, és persze, hogy meg is értsem, mit válaszolnak. Ha egy nyelviskolai vagy bármilyen iskolai vagy pláne egy magán angolórán vagy, ott a nyelvi szituációk csak kitaláltak. A nyelvtanulók párban, a tanárral vagy csoportban beszélgetnek – jó esetben angolul – például arról, hogy merre van a bank vagy mennyibe kerül egy kiló kenyér. A helyzet mondvacsinált, mesterséges: a közelben sem egy bank, sem egy kiló kenyér nincs. Ráadásul ugye magyarokkal beszélgettem, ami, ha igazán belegondolunk, már önmagában természetellenes a való életben. Továbbá tanulótársaim nyelvtudása az enyémmel közel azonos volt, ugyanazt a „tankönyvi angolt” beszélték, mint én, így tanulni sem igazán lehetett egymástól. Egy nyelvórán, főleg ha a tanár magyar anyanyelvű, nincs igazán motiváció a folyamatos angol kommunikációra.

Van, aki arra esküszik, hogy alaposan el kell sajátítani az angol nyelvtant és sok-sok szót-kifejezést szükséges bemagolni, akár önállóan, tanár nélkül is, ezután pedig csak használni kell ezeket. Mennyiben értesz egyet velük?

A nyelvtan tökéletes tudása és használata főleg egy nyelvtanár esetében fontos. Nekünk a legapróbb részletekig ismernünk kell a nyelv szabályait, a nyelvet tanulni vágyók többségének azonban – véleményem szerint – nem feltétlenül kell tudniuk és alkalmazniuk az összes nyelvi szabályt, de legalább is nem szabad, hogy a tökéletes nyelvhelyességre való törekvés meggátolja őket abban, hogy kommunikálni tudjanak. A szókincs-tanulással is hasonló a helyzet. Nagyon jó, ha minél több szót-kifejezést ismer az angolul tanuló, de hátrányt jelent a kommunikációban és kommunikációval elérendő célok megvalósításában, ha valaki percekig vagy egyáltalán nem mer – nem tud megszólalni, amennyiben nem tanulta az adott szót vagy netán nem jut eszébe. Az pedig, hogy valaki  meg tud oldani mindenféle nyelvtani feladatot vagy bő a szókincse úgymond, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy képes a mindennapi kommunikáció során alkalmazni-használni is a nyelv ezen elemeit.

Tehát kommunikációs gyakorlatokra mindenképpen szükség van.

Igen, kommunikáció nélkül nem válik senki sem hatékony nyelvhasználóvá, tehát mindenképpen olyan nyelvelsajátítási környezetre van szükség, ahol az emberek motivációt éreznek az angol nyelven való érintkezésre, és ahol feloldónak a már említett gátlásaik. Nem szabad, hogy görcsöljünk a nyelvhelyességen, és nem szabad félnünk, hogy nem a legmegfelelőbb szót fogjuk mondani. Csak beszéljünk, kommunikáljunk bátran, és érjük el a céljainkat, legyen szó akár a nyaralásunk során történő ajándék vásárlásról, vagy akár egy munkahelyi probléma megoldásáról!

Sokan tanulják a nyelvet angol nyelvű filmek nézése vagy podcast-ek hallgatása segítségével, netán  angol nyelvű könyveket-újságokat olvasnak, esetleg leveleznek, chat-elnek külföldiekkel. Ezek autentikus nyelvtanulási eszközök. Mit gondolsz, mennyiben fejleszthetik nyelvtudásunkat?

Ezek mind nagyon hasznos dolgok a nyelvtanulás szempontjából, és programunk, a Bar-ANGOL Program is alkalmazza őket kommunikáció-fejlesztési estjein és hétvégéin, illetve főként azok kiegészítése képpen. Önmagukban viszont ezek az eszközök nem elégségesek a hatékony angol kommunikáció kialakulásához, hiszen csak egy-egy részképességet fejlesztenek. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk kommunikálni, nagyon fontos, hogy megteremtsük azt a közeget, azt a miliőt, amelyben a nyelvet tanulni vágyók úgymond szívesen és bátran kommunikálnak. A Bar-ANGOL Program erre törekszik.

Mi módon törekszik elérni ezt a Program?

A Bar-ANGOL Program olyan színes és érdekes programokat kínál, amelyek során az emberek valós helyzetekben, természetes módon használják az angol nyelvet. Programcsomagunk tartalmaz például angol nyelvű színházi előadást, és arról való beszélgetést, angol nyelven zajló szabaduló játékot, főzőestet vagy teaházi társasjátékozást. Ezeken a programokon mindenki angolul beszél, a részvevők figyelnek egymásra, mert a program véghezviteléhez együtt kell működniük, vagyis angolul kell kommunikálniuk. Ráadásul mindezt örömmel teszik, hiszen a programok színesek és élvezetesek, esetenként elgondolkodtatóak, véleménynyilvánításra ösztönzőek.

Tehát szó sincs hagyományos értelemben vett nyelvtanulásról? Se nyelvtani feladatok, se szókincs-fejlesztő gyakorlatok?

Nem, nálunk sem hagyományos érelemben vett nyelvtan-gyakorlás, sem szókincs-magolás nem zajlik. A nyelvtanulók egész egyszerűen a programokon való aktív részvétellel, a külföldiekkel és egymással zajló kommunikáció során, természetes közegben fejlesztik a nyelvtudásukat.

Ez nagyon jól hangzik, de azt lehet rá mondani, hogy annál gyorsabban és könnyebben megtanulni egy nyelvet, mint ahogyan azt külföldön, valóban természetes nyelvi környezetben, mondjuk az USA-ban vagy Nagy-Britanniában tehetjük, úgysem lehetséges.

Tény, hogy a leggyorsabban és a legkönnyebben valóban angol nyelvű országokban tartózkodva lehet megtanulni angolul kommunikálni. Egy angol nyelvű országban szinte egyfolytában rákényszerülünk arra, hogy angolul beszéljünk, írjunk, olvassunk és gondolkodjunk. A közeg úgymond teljes mértékben angol nyelvű. Az emberek körülöttünk angolul kommunikálnak, a feliratok, az újságok, a nyomtatványok mind angol nyelvűek. Ilyen környezetben nagyon gyorsan és szinte erőfeszítés nélkül lehet a nyelvet tanulni, azonban nem mindenkinek adatik meg a lehetőség, hogy külföldön tanulja a nyelvet. Nem engedheti meg magának anyagilag, vagy egyszerűen a munkája vagy a családja miatt nem tud külföldre menni.

Igen, de mi a garancia arra, hogy a Bar-ANGOL programjain a nyelvet tanulók angolul, és nem magyarul fognak egymással kommunikálni?

A garanciát erre a programjainkon aktívan résztvevő, magyarul nem beszélő külföldiek, illetve az angol nyelvű kommunikáció-fejlesztésben nagy gyakorlattal rendelkező programvezetőink jelentik.

Mennyire jellemző ma Magyarországon, hogy a  nyelvtanulók angol anyanyelvű vagy angolul jól beszélő külföldiek segítségével gyakorolhatják a nyelvet?

Azt hiszem, ez ma még nem igazán elterjedt Magyarországon. Vannak ugyan az iskolákban- nyelviskolákban angol anyanyelvű nyelvtanárok, illetve tartanak angol anyanyelvűek magánórákat is, de az, hogy ilyen, a nyelviskolai órákhoz egyáltalán nem hasonlítható, színes és élvezetes programokon amolyan „laikus”, de angolul jól beszélő vagy angol anyanyelvű emberek aktív részvételükkel segítsék a nyelvet tanulni vágyók kommunikációjának-fejlődését, Magyarországon még szinte egyáltalán nincs.

Hallottunk már különböző nyelvklubokról, angol nyelven zajló főzőprogramokról. Mennyiben kínálnak mást-többet, esetleg jobbat-élvezetesebbet ennél a Bar-ANGOL programjai?

Amivel mi többet kínálunk a hagyományos nyelvkluboknál vagy főzőesteknél, az az, hogy mi egy csomagban nyújtjuk ezeket a kommunikáció-fejlesztő programokat, illetve, hogy angol anyanyelvűeket és angolul jól beszélő külföldieket is bevonunk programjainkba. Ezen kívül tartunk  úgynevezett rávezett tanuló órákat, melyeken kommunikáció-technikákat tanítunk, melyek a következő esedékes programon való hatékony és sikeres részvételt is elősegítik.

Igen, de mi történik azután, hogy valaki részt vesz heti két-három programon? Hazamegy, és zajlik tovább az élete magyarul? Mit tesz a Bar-ANGOL azért, hogy a programok közötti időben legalább részben, továbbra is fennmaradjon az angol nyelvű környezet, és tovább fejleszthesse az illető a nyelvtudását?

Az adott program előtt vagy után a résztvevőknek mindig felkínálunk lehetőségeket a további kommunikáció-fejlesztésre, például azt kérjük tőlük, hogy keressenek meg az Interneten bizonyos angol nyelvű információkat vagy olvassanak el egy angol újságcikket, esetleg hallgassák meg az aznapi híreket. Ezek a kis nyelvtanulást szolgáló tevékenységek tulajdonképpen folyamatossá teszik az angol nyelvvel való foglalatosságot, és viszonylagosan állandósítják a Bar-ANGOL programcsomagjában résztvevők számára az angol nyelvű környezetet.

Kiknek ajánlod a Bar-ANGOL programcsomagjait?

Azoknak ajánlom, akik írásban sokkal jobbak, mint szóban, és ezen rövid időn belül változtatni akarnak. Akik már nem nyelvtanozni szeretnének, hanem azt szeretnék, hogy meglévő tudásukat képesek legyenek gátlások nélkül beszédben is használni. És azoknak, akik nem bánják, ha mindez nem tanteremben, nyelvkönyvek fölött, hanem kvázi angol nyelvű környezetben, színes és érdekes programok közepette történik.

Hogyan tanuljak meg végre beszélni angolul?!?

2 thoughts on “Hogyan tanuljak meg végre beszélni angolul?!?

 • 2013-08-24 at 10:22
  Permalink

  Kedves Edit!
  Én vizuális típus vagyok, dacára annak, hogy kórusba járok. A kürusműveknél is meghalnék, ha kotta nélkül kellene énekelni. Az angollal különös problémám az, hogy másképp írják és másképp ejtik. Az írásbeli feladatokkal, nyelvtannal talán kevesebb problémám van, ez adott eddig kis sikerélményt. De a szövegértés és beszéd szinte alig megy. Mit tannácsolsz?

  Reply
  • 2013-08-24 at 19:41
   Permalink

   Nagyon sokan vannak ezzel így, de ne keseredj el, van megoldás. A legfontosabb dolog az, hogy HASZNÁLNOD kell a nyelvet. Nincs mese, ha beszélni akarsz megtanulni, beszélned kell! Énekelni is valószínűleg énekelve és nem csak a kottát nézegetve tanultál meg. Örülj annak, hogy Te már jó vagy nyelvtanból, ez az erősséged, erre építhetsz. Keresd a lehetőségeket a beszédre!
   Ha nehezen megy a szövegértés, eleinte szenvedni fogsz, hogy nem érted, amit neked mondanak, és állandóan visszakérdezel. De végül megérted, és ez sikerélményt fog adni. Aztán pedig egyre könnyebben fogod megérteni, amit hallasz. Ugyanez igaz a beszédre is: eleinte borzasztóan nehéz, aztán belejössz. De ezen át kell esni, nem kerülheted ki. De ha egyszer ráveszed magad, hogy a botlások ellenére kiküzdd magadból, hogy márpedig Te akkor is beszélni fogsz, akkor elindulsz azon az úton, amit ha végigjársz, az lesz a jutalmad, hogy megérted a hozzád beszélőket és Te is fogsz tudni válaszolni nekik.
   Ami a kiejtést illeti, értem a problémádat. Tényleg máshogy írjuk és máshogy ejtjük az angol szavakat, de már biztos Te is rájöttél a különböző szabályszerűségekre. Valószínűleg Te az a típus vagy, akinek KELL ismernie a kiejtési szabályokat, ugyanúgy, mint a nyelvtani szabályokat ahhoz, hogy ki tudd ejteni biztonsággal a még sohasem hallott szavakat. Másfelől viszont azt gondolom, hogy a kiejtés “csak” annyira fontos, hogy meg tudd magad értetni és ne értsenek félre a kiejtésed miatt.
   Ha szeretnéd fejleszteni a hallott szövegértésed, beszéded és kiejtésed, elvégezhetsz egy kommunikációs kurzust is egy nyelviskolában. Igaz, ha nagyon gátlásos vagy (általában ez jellemző arra, aki nem tud beszélni), akkor egy tanmenet szerinti kurzus nem fogja oldani a gátlást, mert a társak véleményétől tartasz, és netán attól is félsz, hogy esetleg hátráltatod a csoportot. Akármennyire alaptalanok ezek a hiedelmek, attól még az emberben vannak. Ha ez Nálad is így van, talán kötetlenebb helyzetekben kellene inkább a nyelvet gyakorolnod. Szóval ha van alkalmad egy külföldivel beszélni, bármiről, tedd meg!
   Remélem segítettem! Ha van még kérdésed, írd meg nyugodtan!

   Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.