Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉS

Jelen honlap fenntartója (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a kitöltők  (továbbiakban Kitöltő) adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Kitöltő kijelenti, hogy adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, felhasználja.

Kitöltő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő számára értesítést küldhet, megkeresést kezdeményezhet.

A kezelendő adatok: A kötelezően és választhatóan megadott adatok, különösen Kitöltő neve és email-címe.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86420/2015

Adatkezelés célja:
Kitöltő jogosultságának azonosítása, Kitöltő tájékoztatása, illetőleg a kért információk elküldése. Az Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen.

Nyilatkozat visszavonása:
Az adatkezelést Kitöltő hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. A Kitöltő hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással vagy az [email protected] email-címre küldött email-lel. Ezután Adatkezelő nem küld értesítést Kitöltő részére.

Adatvédelem:
Adatkezelő gondoskodik Kitöltő személyi adatainak biztonságáról, védi a Kitöltő személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltozás, továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Kitöltő kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

Használó jogai:
Kitöltő az adatainak kezeléséről regisztrációt kérhet az [email protected] címen. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást. A Kitöltő kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadta, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.